Praktijk Nuver

Praktijk voor psychosociale hulpverlening & rouw- en verliesbegeleiding

Contactgegevens

De Kaai 164

9723 LE Groningen

06-24349698

ellis@praktijknuver.nl

 

 

Momenteel is de wachttijd tot het eerste consult; 1 week.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig omdat de kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Bij Burn-out klachten worden de kosten veelal door de werkgever vergoed. U mij mag vrijblijvend bellen voor informatie hierover.


Kosten en vergoedingen;

Kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (verwijzing huisarts niet nodig) en bij Verlies van Gezondheid en ziekte in het gezin is er een mogelijkheid voor vergoeding vanuit subsidie. U kunt mij hier vrijblijvend over bellen.

Het intakegesprek duurt een uur en kost € 40,-

Gesprek van 60 minuten: € 80,-

Gesprek van 90 minuten: € 120,-  

Voor bedrijven, organisaties en scholen is het tarief € 100,- per uur. 

Praktijk Nuver geeft ook workshops en gastlessen over rouw en verlies.

Denk hierbij aan o.a. scholingsdagen van intern begeleiders en leraren. 
In het geval van intervisie- en bijscholingsvragen voor organisaties en bedrijven wordt, na gezamenlijk overleg, een offerte opgemaakt.
Praktijk Nuver is geregistreerd bij het NVPA

Bij een groot aantal zorgverzekeraars is vergoeding geheel of gedeeltelijk mogelijk, afhankelijk van het soort verzekering en onder de daar geldende afspraken. Informatie over de vergoeding door de zorgverzekeraars vindt u op de website van het NVPA. U mag mij hier ook over bellen. 

Vanuit de werkgever worden begeleidingstrajecten mbt Burn-Out en Rouwverwerking ook vergoed. Neem hierover gerust contact met mij op.

Praktijk Nuver is aangesloten bij het NIK Noordoost.

Bij ziekte in het gezin kunnen de kosten voor begeleiding van kinderen, jongeren en ouders vergoed worden door het NIK Noordoost. U kunt mij vrijblijvend bellen voor informatie.

 


Praktijk Nuver is opgenomen in het RBCZ.

 

 

Praktijk Nuver is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.