Praktijk Nuver

Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Wanneer kun je bij mij terecht?

* Als je niet lekker in je vel zit en veel piekert

* Bij relatieproblemen

* Als je verdrietig bent door het verlies van iemand van wie je houdt

* Als je ziek bent of bent geweest en het je niet goed lukt het leven weer op te pakken

* Bij moeilijkheden rondom zwangerschap
Therapie

In een eerste gesprek hoor ik graag je verhaal.  Aan het einde van dit gesprek bepalen we de duur, kosten en vergoedingen van de therapie. Meestal zijn 7 tot 10 sessies voldoende.

We bepalen samen welke vorm van begeleiding bij je past. Uiteraard gaan we in gesprek maar ik maak ook graag gebruik van het genogram en opstellingen om samen inzicht te krijgen in wat voor jou belangrijk is. Ik maak ook gebruik van EMDR en RDI in de therapie.

Vergoeding: Vanaf 18 jarigen worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je zorgverzekering. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor niet nodig. Bij gebruik van de aanvullende verzekering hoef je niet eerst je eigen risico te betalen.


Ondersteuning en begeleiding bij ziekte in het gezin

Praktijk Nuver is aangesloten bij het NIK Noordoost. Het NIK biedt ondersteuning en begeleiding op alle gebieden wanneer een gezin wordt getroffen door ernstige ziekte. De kosten van de begeleiding worden, de eerste 5 sessies, volledig vergoed. Zie hier een filmpje met de uitleg over begeleiding bij ziekte in het gezin.


Tarieven en vergoedingen

Het tarief voor het kennismakingsgesprek is € 45,-/uur.

Het tarief voor individuele therapie is € 85,-/uur.

Het tarief voor therapie met twee personen is € 130,-/1,5 uur.

Veelal worden de kosten vergoed. Zie bovenaan deze pagina bij 'therapie'.

Het tarief voor bedrijven en organisaties is € 100,- maar hangt ook mede af van de vraag. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van de vraag, de groepsgrootte (bij groepstherapie) en de frequentie van de gesprekken/begeleiding. Er wordt gewerkt met een offerte die in overeenstemming wordt opgemaakt.

Elke therapie begint met een kennismakingsgesprek. In dat gesprek bespreken we wat er speelt, de mogelijkheden voor therapie/begeleiding en de kosten en vergoedingen.


Afspraak afzeggen

Ik reken geen kosten als je de afspraak zo tijdig  mogelijk afzegt. Ik wil graag dat je me van tevoren belt of appt als je niet komt, en dat je vertelt waarom niet. Dat vind ik van groot belang voor de therapie en ons contact. Als je zonder tegenbericht wegblijft wordt de therapie wél in rekening gebracht.


Registraties en kwaliteit

Praktijk Nuver is geregistreerd bij het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.

Praktijk Nuver is opgenomen in het RBCZ. De stichting 'Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg' is een organisatie die een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt. 


Bij klachten

Als u een klacht heeft proberen we het eerst samen op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de SCAG. Praktijk Nuver is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, SCAG, die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.


Meldcode Huiselijk geweld

Praktijk Nuver werkt met het afwegingskader meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Informatie hierover vindt u hier.

E-mailen
Bellen
Map
Info